Loading...

Analiza obrazu

anob2
mv

Opis laboratorium

Analiza obrazu zarówno foto, jak i video, jest ściśle powiązana z sieciami neuronowymi i uczeniem maszynowym. W przypadku naszego laboratorium nie jest to tylko wyżej wymieniony aspekt, ponieważ w ramach naszego laboratorium posiadamy różne kamery, wyposażone w różne pasma, oraz odpowiednie do nich obiektywy i filtry, pozwalające optycznie wyfiltrować wybrany przez nas zakres. Dodatkowo posiadamy ciemnię fotograficzną do kalibracji urządzeń oraz laboratorium z regulowanym oświetleniem. Dzięki autorskim oraz powszechnie znanym algorytmom analizy obrazu jesteśmy w stanie dostarczyć z dużym prawdopodobieństwem w formie cyfrowej oczekiwanych informacji. Pracujemy w następujących płaszczyznach: analiza foto, analiza video, wyszukiwanie kształtu, segmentacja, zdalne pomiary, analiza koloru.

Projekty w laboratorium

ANALIZA OBRAZU

Projekt prac rozwojowych nad systemem regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprzężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk).

Celem szczegółowym projektu było doprowadzenie do stworzenia nowego produktu: automatycznego systemu do zbierania danych i wspierania decyzji w uprawach roślin szklarniowych.

Produktem projektu jest kontener uprawowy wyposażony w nienadzorowany/autonomiczny system wzrostu i produkcji roślin wraz z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

Opracowanie modułowej platformy autonomicznej dostosowanej do warunków pracy zarówno w szklarniach jak i na otwartym polu z wysięgnikiem o wysokości 4m.

Aplikacja pozwalająca na śledzenie oraz zarządzanie komunikacją lokalną bez konieczności inwestycji w nową kosztowną infrastrukturę.