Loading...

Plant Talk

CECHY PROJEKTU


  • Nazwa projektu: System regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprzężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk)
  • Klient: projekt własny
  • Kategorie: AI, biologia, elektronika, robotyka
  • Typ badań: przemysłowe i rozwojowe
  • Okres badawczy: 2022 - 2023
  • Efekt projektu: wdrożony prototyp

Opis projektu

Projekt obejmuje zarówno prowadzenie badań przemysłowych, jak i prac rozwojowych nad innowacyjnym produktem systemem regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprzężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk). Projekt realizowany będzie przez 30 miesięcy przez White Hill, które posiada własne Centrum Badawczo-Rozwojowe stanowiące kompleks laboratoriów: biologiczne, sieci neuronowych, analityczne, robotyczne, elekroniczne. Regulacja oświetlenia ma na celu uzyskanie najlepszej wydajności aparatu fotosyntetycznego roślin przy korzystnie obniżonym zużyciu energii elektrycznej. Z pomiaru fluorescencji chlorofilu można uzyskać informację o niedoborach światła lub jego nadmiarze – na bieżąco oraz przed wystąpieniem widocznych negatywnych efektów na roślinach. Pomiar pozwala uzyskać zestaw wskaźników charakteryzujących proces fotosyntezy, z których zostaną wyselekcjonowane sygnały do sprzężenia zwrotnego. Finalnym opracowanym rozwiązaniem będzie system umożliwiający sterowanie oświetleniem szklarniowym przez samą roślinę przy użyciu sygnałów ściśle skorelowanych z wydajnością aparatu fotosyntetycznego w zakresie natężenia i widma.