Loading...

Złącze modularne typu PnP

CECHY PROJEKTU


  • Nazwa projektu: Złącze modularne
  • Klient: Własny
  • Kategorie: elektronika, oprogramowanie, robotyka
  • Typ badań: Prace rozowjowe
  • Okres badawczy: 2020 - 2023
  • Efekt projektu: Patent

Opis projektu

Produkt został opracowany w ramach projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja White Hill– Podlaska Strategia sukcesu B+R+I w mechanizacji rolnictwa. W ramach działań zostały zgłoszone i zastrzeżone dwa wzory użytkowe. Jeden w zakresie elektroniki drugi w zakresie kształtu, gdzie pierwszy z nich został zastrzeżony przez polski urząd drugi natomiast przez instytucję europejską. Moduł wykorzystywany jest w robocie autorstwa Wnioskodawcy oraz oferowany jako oddzielny produkt w ramach spójnej oferty wdrożeniowej.