Loading...

Stacja ładowania wodorem H35, H70

CECHY PROJEKTU


  • Nazwa projektu: Stacja ładowania wodorem H35 i H70 wraz ze zbiornikiem ze zwiększoną barierowoścoą
  • Klient: Klient korporacyjny
  • Kategorie: Oprogramowanie, Wodór
  • Typ badań: Badania przemysłowe i rozwojowe
  • Okres badawczy: 2023 - 2025
  • Efekt projektu: Wdrożony prototyp

Opis projektu

Niezbędnym podzespołem stacji ładowania są zbiorniki oraz sieć sprężająca. Zbiorniki ciśnieniowe do magazynowania wodoru w stanie gazowym stanowią obecnie duże wyzwanie technologiczne. Duży reżim technologiczny, skomplikowana technologia przetwarzania włókien syntetycznych i finalne problemy z barierowością ścian zbiornika przed wodorem. Niski koszt, niewielka waga i dobre parametry bezpieczeństwa są wymagane w przypadku zbiorników do przechowywania wodoru. Od zbiorników do przechowywania wodoru wymaga się niskiego kosztu, lekkości i dobrych parametrów bezpieczeństwa, co stanowi duże wyzwanie, jeśli chodzi o indywidualne parametry takich zbiorników. Bardzo trudno jest osiągnąć równowagę pomiędzy bardzo dobrymi parametrami a ceną takich rozwiązań. Na przykład zwiększenie efektu barierowego generuje dodatkowe koszty, podobnie jak wytrzymałość konstrukcji, a to jest duża zaleta naszego produktu. Ponadto możliwość subsydiowania technologii wodorowych, przynajmniej w początkowej fazie rozwoju, m.in. instytucje Unii Europejskiej, jak to miało miejsce m.in. OZE (Odnawialne Źródła Energii) będą miały decydujący wpływ na to, jak szybko rozwiną się te technologie, co w przypadku np. odcięcia dotacji może odwrócić dotychczasowy trend bardzo szybkiego rozwoju. Pracujemy obecnie nad projektem zbiornika oraz systemu do sprężania i rozprężania wodoru.