Loading...

Laboratorium biologiczne

biol1
kalaji_4_sggw_1200.jpg

Opis laboratorium

Nasze laboratorium biologiczne posiada w swoim zakresie szklarnie doświadczalną o w pełni kontrolowanych warunkach wraz z oświetleniem umożliwiającym sterowanie spektrum światła. Do upraw stosujemy technologię hydroponiczną w rynnach uprawowych. Szklarnia ta odzwierciedla w zakresie wysokości i wyposażenia szklarnie produkcyjne, co daje nam możliwość prowadzenia wiarygodnych badań. Posiadamy także pieczarkarnie doświadczalną. Posiadana aparatura badawcza pozwala na pomiary zarówno intensywności, jak i spektrum oświetlenia, temperatury roślin wraz z widmem, wydajności aparatu fotosyntetycznego większością znanych na świecie metod, analizą architektury łanu itd. Posiadamy także osiem oddzielnych namiotów uprawowych, w których
możemy zasymulować różne stresory roślinne.

Posiadamy także zarówno odpowiednią wiedzę, jak i kompetencje do przeprowadzenia badań na roślinach z zakresu stresów oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego, „Rozmawiamy z roślinami”. Pracujemy na następujących płaszczyznach: pomiar chlorofilu, uprawy doświadczalne, ocena stanu fizjologicznego, badania stresów roślin, ocena jakości i plonu, testy osprzętu, oświetlenia.

Projekty w laboratorium

Biologia

Projekt prac rozwojowych nad systemem regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprzężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk).

Celem szczegółowym projektu było doprowadzenie do stworzenia nowego produktu: automatycznego systemu do zbierania danych i wspierania decyzji w uprawach roślin szklarniowych.

Produktem projektu jest kontener uprawowy wyposażony w nienadzorowany/autonomiczny system wzrostu i produkcji roślin wraz z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

Opracowanie modułowej platformy autonomicznej dostosowanej do warunków pracy zarówno w szklarniach jak i na otwartym polu z wysięgnikiem o wysokości 4m.