Loading...

Laboratorium biologiczne

biol1
kalaji_4_sggw_1200.jpg

Opis laboratorium

Nasze laboratorium biologiczne posiada w swoim zakresie szklarnie doświadczalną o w pełni kontrolowanych warunkach wraz z oświetleniem umożliwiającym na sterowanie spektrum światła. Do upraw stosujemy technologię hydroponiczną w rynnach uprawowych. Szklarnia ta odzwierciedla w zakresie wysokości i wyposażenia szklarnie produkcyjne co daje nam możliwość prowadzenia wiarygodnych badań.  Posiadamy także pieczarkarnie doświadczalną. Posiadana aparatura badawcza pozwala na pomiary zarówno intensywności jak i spectrum oświetlenia, temperatury roślin wraz z widmem, wydajności aparatu fotosyntetycznego większością znanych na świecie metod, analizą architektury łanu itd. Posiadamy także osiem oddzielnych namiotów uprawowych w których możemy zasymulować różne stresory roślinne. 

Posiadamy także zarówno odpowiednią wiedzę jak i kompetencje do przeprowadzenia badań na roślinach z zakresu stresów oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego, „Rozmawiamy z roślinami”.  Pracujemy na następujących płaszczyznach:

Projekty w laboratorium

Biologia

Projekt prac rozwojowych nad systemem regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprzężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk).

Celem szczegółowym projektu było doprowadzenie do stworzenia nowego produktu: automatycznego systemu do zbierania danych i wspierania decyzji w uprawach roślin szklarniowych.

Produktem projektu jest kontener uprawowy wyposażony w nienadzorowany/autonomiczny system wzrostu i produkcji roślin wraz z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

Opracowanie modułowej platformy autonomicznej dostosowanej do warunków pracy zarówno w szklarniach jak i na otwartym polu z wysięgnikiem o wysokości 4m.