Loading...

Sztuczna inteligencja (AI)

AI
Nowy projekt-12

Opis laboratorium

Niezbędną rzeczą do tworzenia produktów w zakresie sztucznej inteligencji jest posiadanie własnej infrastruktury DATA CENTER z niezbędną mocą obliczeniową w zakresie GPU, w którą jest wyposażone nasze centrum badawcze. Dodatkowo dysponujemy macierzą do składowania danych, które są przetwarzane. Oprócz centralnego punktu obliczeniowego poszczególne maszyny laboratoryjne lokalnie posiadają również znaczną moc obliczeniową.

W swoich rozwiązaniach stosujemy szeroko rozumianą sztuczną inteligencję w zakresie przetwarzania danych, ich analizy czy też predykcji możliwych do zaobserwowania zdarzeń. Działamy w ramach następujących działań: analiza danych, predykcja zdarzeń, deep learning, sieci neuronowe, klasyfikacja zdarzeń, sterowanie urządzeniami.

Projekty w laboratorium

SZTUCZNA INTELIGENCJA (AI)

Projekt prac rozwojowych nad systemem regulacji oświetlenia w szklarniach ze sprzężeniem zwrotnym od sygnałów emitowanych przez rośliny (plant-talk).

Celem szczegółowym projektu było doprowadzenie do stworzenia nowego produktu: automatycznego systemu do zbierania danych i wspierania decyzji w uprawach roślin szklarniowych.

Produktem projektu jest kontener uprawowy wyposażony w nienadzorowany/autonomiczny system wzrostu i produkcji roślin wraz z niezbędnymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

Opracowanie modułowej platformy autonomicznej dostosowanej do warunków pracy zarówno w szklarniach jak i na otwartym polu z wysięgnikiem o wysokości 4m.

Aplikacja pozwalająca na śledzenie oraz zarządzanie komunikacją lokalną bez konieczności inwestycji w nową kosztowną infrastrukturę.