Loading...

CBR – Misja White Hill

CECHY PROJEKTU


  • Nazwa projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja White Hill– Podlaska Strategia sukcesu B+R+I w mechanizacji rolnictwa
  • Klient: projekt własny
  • Kategorie: AI, biologia, elektronika, robotyka
  • Typ badań: przemysłowe i rozwojowe
  • Okres badawczy: 2017 - 2020
  • Efekt projektu: Centrum Badawczo - Rozwojowe

Opis projektu

Główną potrzebą Wnioskodawcy było utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego składającego się z pięciu laboratoriów, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczo-rozwojową, z zapleczem pozwalającym na przeprowadzanie niezbędnych badań oraz wdrażanie prototypów do produkcji. Utworzenie kompleksowego laboratorium z możliwością wdrażania prac badawczych jest innowacją procesową, podobnie jak uzyskane wyniki badań i wytworzone nowe produkty – modularne roboty – są innowacją produktową. Bardzo ważny jest to, że po zakończeniu realizacji projektu, firma prowadzi dalsze prace naukowe, badawcze oraz rozwojowe w Centrum Badawczo-Rozwojowym celem nieustannego podnoszenia pozycji firmy i regionu na rynku lokalnym, krajowym oraz europejskim. Badania te są prowadzone w ramach środków własnych firmy White Hill. Pozwala to również na podniesienie znaczenia strategicznego firmy i regionu dla Polski.

Potrzeba realizacji niniejszego projektu miała charakter strategiczny nie tylko dla samej spółki White Hill, lecz także zaspokajała potrzebę podlaskiego środowiska społeczno-gospodarczego działającego na rzecz rozwoju konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim. W głównej mierze chodzi o negocjowany projekt „Doliny Rolniczej 4.0”. Projekt ten został także przychylnie oceniony oraz zakwalifikowany do szans rozwoju przez Marszałka Województwa Podlaskiego.