Loading...

CBR – Misja White Hill

CECHY PROJEKTU


  • Nazwa projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja White Hill– Podlaska Strategia sukcesu B+R+I w mechanizacji rolnictwa
  • Klient: projekt własny
  • Kategorie: AI, biologia, elektronika, robotyka
  • Typ badań: przemysłowe i rozwojowe
  • Okres badawczy: 2017 - 2020
  • Efekt projektu: Centrum Badawczo - Rozwojowe

Opis projektu

Główną potrzebą Wnioskodawcy było utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego składającego się z pięciu laboratoriów, wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczo-rozwojową, z zapleczem pozwalającym na przeprowadzanie niezbędnych badań oraz wdrażanie prototypów do produkcji. Utworzenie kompleksowego laboratorium z możliwością wdrażania prac badawczych jest innowacją procesową, podobnie jak uzyskane wyniki badań i wytworzone nowe produkty są innowacją produktową. Niepodważalnym wynikiem tych badań są zastrzeżone wzory użytkowe złączy w zakresie układu elektronicznego oraz kształtu wdrożone na rynek przy sprzedaży robota Triffid oraz jako oddzielny produkt. Bardzo ważny jest to, że po zakończeniu realizacji projektu, firma prowadzi dalsze prace naukowe, badawcze oraz rozwojowe w Centrum Badawczo-Rozwojowym celem nieustannego podnoszenia pozycji firmy i regionu na rynku lokalnym, krajowym oraz europejskim. Badania te są prowadzone w ramach środków własnych firmy White Hill. Pozwala to również na podniesienie znaczenia strategicznego firmy i regionu dla Polski.

Potrzeba realizacji niniejszego projektu miała charakter strategiczny nie tylko dla samej spółki White Hill, lecz także zaspokajała potrzebę podlaskiego środowiska społeczno-gospodarczego działającego na rzecz rozwoju konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim. W głównej mierze chodzi o negocjowany projekt „Doliny Rolniczej 4.0”. Projekt ten został także przychylnie oceniony oraz zakwalifikowany do szans rozwoju przez Marszałka Województwa Podlaskiego.