Loading...

CBR – Misja White Hill

CECHY PROJEKTU


  • Nazwa projektu: Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja White Hill– Podlaska Strategia sukcesu B+R+I w mechanizacji rolnictwa
  • Klient: Projekt własny
  • Kategorie: AI, Biologia, Elektronika, Robotyka
  • Typ badań: Badania przemysłowe i rozwojowe
  • Okres badawczy: 2017 - 2020
  • Efekt projektu: Centrum Badawczo - Rozwojowe

Opis projektu

Główną potrzebą Wnioskodawcy było utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego składającym się z pięciu wyposażonych w specjalistyczną aparaturę badawczo-rozwojową  z zapleczem pozwalającą na przeprowadzanie niezbędnych badań oraz wdrażanie do produkcji prototypów. Utworzenie kompleksowego laboratorium z możliwością wdrażania prac badawczych jest innowacją procesową. Natomiast uzyskane w nim wyniki badań i utworzone nowe produkty: modularne roboty, których wprowadzenie na rynek, jest innowacją produktową. Bardzo ważnym jest fakt iż po zakończeniu realizacji projektu firma prowadzeni dalsze prace naukowo badawczych oraz rozwojowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym w celu nieustannego podnoszenia pozycji firmy i regionu na rynku lokalnym, krajowym oraz Europejskim. Badania te są prowadzone w ramach środków własnych firmy White Hill. Pozwala to także na podniesienie znaczenia strategicznego firmy i regionu dla Polski. 

Potrzeba realizacji niniejszego projektu miała charakter strategiczny nie tylko dla samej spółki White Hill, ale również zaspokaja potrzebę podlaskiego środowiska społeczno-gospodarczego  działającego na rzecz rozwoju konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w województwie podlaskim. W głównej mierze chodzi tutaj o negocjowany  projekt „Doliny Rolniczej 4.0”. Projekt ten został także przychylnie oceniony oraz zakwalifikowany do szans rozwoju przez Marszałka Województwa Podlaskiego.