Loading...

mgr inż. Piotr Golonko

mgr inż. Piotr Golonko

OPTYKA, ŚWIATŁOWODY

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I WYKSZTAŁCENIE

Jestem osobą, która lubi wyzwania i rozwiązywanie problemów, zwłaszcza technicznych. Człowiek renesansu łączący wiele pasji z różnych dziedzin życia zwłaszcza tych, które ułatwiają życie czyniąc je przyjemniejszym. A jednocześnie osoba nie skąpiąca wiedzy i doświadczenia wszystkim tym, którzy chcą słuchać, wzajemnie się kształcić i działać. 

Doświadczenie zawodowe:

2021 – do dziś Recenzent programów nauczania w Ośrodku Rozwoju Edukacji 

2020 – do dziś Recenzent zadań w zawodzie elektronik przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

2017 – 2018 Sędzia kompetentny przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – weryfikacja i ocenianie egzaminów do kwalifikacji zawodowych 

2016 – do dziś Autor i redaktor w Ośrodku Rozwoju Edukacji – tworzenie programów i planów nauczania – tworzenie i modyfikacja podstaw programowych 

2016 – 2020 Autor podręczników w WSiP – autor podręczników do kwalifikacji E.20, EE.22 i ELM.05 – autor podręczników do kwalifikacji EE.03, ELM.02 

2014 – do dziś Nauczyciel w Zespole Szkół Elektrycznych w Białymstoku im. J. Groszkowskiego. – Opiekun koła naukowego, – Opiekun pracowni eksploatacji urządzeń elektronicznych, 

2009 – 2021 Właściciel, neoWEB – Tworzenie stron WWW, prezentacji multimedialnych, oprogramowania i rozwiązań technicznych, – Budowa instalacji teleinformatycznych, elektrycznych, CCTV, alarmowych oraz multimedialnych, – Opieka informatyczna i technologiczna firm, 

2004 – 2015 Kierownik Zespołu Informatyki, Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy – Analizy bankowe (finansowe, typowanie klientów itp.), – Tworzenie dokumentacji informatycznej i z zakresu bezpieczeństwa (jako ABI), – Tworzenie oprogramowania na wewnętrzne potrzeby banku, – Budowa serwerowni i pozostałej infrastruktury teleinformatycznej, – Zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, – Współpraca z firmami zewnętrznymi, 

2004 – 2004 Pracownik ochrony, FABWEL 

2003 – 2004 Technik, BiaCom (VOBIS partner) – Serwis komputerów, – Serwis urządzeń elektronicznych, 

2000 – 2002 Kierownik – SFGA w USA, – Kierowanie międzynarodową grupą studentów, – Organizacja pracy, – Rozliczanie efektów i godzin pracy, 

 

Wykształcenie:

2019 – do dziś doktorant w Szkole Doktorskiej w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 

2018 – 2019 Studia doktoranckie na Politechnice Białostockiej 

2014 – 2015 CEN – kurs pedagogiczny 

1998 – 2003 Politechnika Białostocka, kierunek Elektronika i telekomunikacja 

1995 – 1998 Technikum Elektryczne w Białymstoku, specjalizacja elektromechanika ogólna 

1992 – 1995 Zasadnicza Szkoła Elektryczna w Białymstoku, w zawodzie elektromechanik. 

Prace badawczo-naukowe:

„Structure and Luminescence Properties of Transparent Germanate Glass-Ceramics Co-Doped with Ni2+/Er3+ for Near-Infrared Optical Fiber Application „

Lesniak Magdalena, Kochanowicz Marcin, Baranowska Agata [i in.], Nanomaterials, 2021, vol. 11, nr 8, s.1-15, Numer artykułu:2115. DOI:10.3390/nano11082115 

„Effect of temperature on luminescent properties of Eu3+ ions doped antimony-gemanate glass and glass-ceramic” 

Golonko Piotr, Bednarek Jakub, Żmojda Jacek Mariusz, W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2021 / Romaniuk Ryszard S., Smolarz Andrzej, Wójcik Waldemar (red.), Proceedings of SPIE: The International Society for Optical Engineering, 2021, nr vol. 12040, Bellingham, SPIE – The International Society for Optics and Photonics, s.1-8, ISBN 9781510649552. DOI:10.1117/12.2607075 

„Luminescent Studies on Germanate Glasses Doped with Europium Ions for Photonic Applications” 

Żmojda Jacek Mariusz, Kochanowicz Marcin, Miluski Piotr [i in.], Materials, 2020, vol. 13, nr 12, s.1-13, Numer artykułu:2817. DOI:10.3390/ma13122817 

„Porównanie wydajności wysokopoziomowych języków programowania w systemach mikroprocesorowych”

Choroszucho Agnieszka, Golonko Piotr, Sumorek Mateusz [i in.], Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, 2019, nr 99, s.157-165. DOI:10.21008/j.1897-0737.2019.99.0014 

„Comparison of high-level programming languages efficiency in embedded systems „

Choroszucho Agnieszka, Golonko Piotr, Bednarek Jakub [i in.], W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2019 / Romaniuk Ryszard S., Linczuk Maciej (red.), Proceedings of SPIE: The International Society for Optical Engineering, 2019, nr vol. 11176, Bellingham, SPIE – The International Society for Optics and Photonics, s.208-217, ISBN 9781510630659. DOI:10.1117/12.2537143 

„Pracownik grantu Preludium BIS1” w tematyce: Pozyskiwanie włókien światłowodowych z rdzeniem szklano-ceramicznym w procesie jednoetapowym.