Loading...

Centrum Badawczo Rozwojowe – Misja White Hill

Centrum Badawczo Rozwojowe – Misja White Hill

W styczniu 2018 roku firma White Hill rozpoczęła budowę pierwszego w województwie podlaskim CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO. Inwestycja dofinansowana jest z funduszy UE i w pełni realizuje naszą wizję rozwoju regionu. Wiodącym obszarem jest branża automatyka-robotyka w zakresie tworzenia rozwiązań na potrzeby przemysłu rolno-spożywczego. Jak zostało zapisane powyżej, głównym obszarem, w którym działa spółka jest tworzenie rozwiązań, urządzeń w zakresie automatyki, robotyki, której zawsze fundamentem jest kreacja nowego wynalazku o wysokim stopniu innowacyjności i wynalazczości. Zgodnie z długofalową polityką rozwoju firmy wyznaczoną przez Prezesa jest zaangażowanie w projekty wspomagające rozwój branży zarówno w Regionie, Kraju oraz w Europie.

Przedmiotowy projekt, jakim jest budowa kompleksu laboratoriów Centrum Badawczo – Rozwojowego oraz prowadzenie w nim prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na wdrożenie, jest odpowiedzią na misję samej spółki White Hill jak również inicjacją Podlaskiej Strategii B+R+I w mechanizacji rolnictwa. W przypadku sukcesu niniejszego projektu spółka będzie mogła zawierać lukratywne kontrakty, których przedmiot będzie opierał się na budowaniu wysoko zaawansowanych urządzeń do nadzoru nad produkcją szklarniową warzyw oraz innych hodowli szklarniowych, tj. winorośli. Przedmiotowy planowany efekt wykorzystuje obecną niszę na rynku rolno-spożywczym w obszarze nowatorskich rozwiązań robotyki-automatyki i rozwiązań IT.

Dla samej spółki projekt ma charakter inwestycji początkowej związanej z utworzeniem nowego zakładu.

Bardzo ważnym jest fakt, iż po zakończeniu realizacji projektu firma planuje prowadzenie dalszych prac naukowo-badawczych oraz rozwojowych w Centrum Badawczo-Rozwojowym w celu nieustannego podnoszenia pozycji firmy i regionu na rynku lokalnym, krajowym oraz Europejskim. Badania te będą prowadzone w ramach środków własnych firmy White Hill. Pozwoli to także na podniesienie znaczenia strategicznego firmy i regionu dla Polski. Warto tu także wspomnieć o potencjale firm z regionu (SaMasz, MetalFach), który to zostanie wykorzystany. Powstałe Centrum Badawczo-Rozwojowe idealnie uzupełnia kompetencje OBR budowanego przez firmę SaMasz producenta maszyn rolniczych.