Szczegóły projektów

Platforma e-staży

Międzynarodowy projekt, którego jednym z efektów jest elektroniczna platforma wspierająca proces obsługi staży. Skupiająca w jednym centralnym miejscu szkoły, uczniów oraz przedsiębiorców platforma jest unikatem na skalę całego kraju.

Ponad 200 obsłużonych staży przez pierwszy rok trwania projektu.

Więcej informacji

Innowacja na zakręcie

Aplikacja desktopowa pozwalająca na określanie luk kompetencyjnych pracowników firm z wielu branż oraz zarządzanie procesem wewnętrznej reorganizacji wg. kompetencji.

Wyróżniony nagrodą na najbardziej innowacyjny projekt w Polsce.

Opis Projektów

 • Client

  Polskie samorządy i instytucje pożytku publicznego

 • Skills

  • Design
  • Analysis
  • PHP
  • HTML
Live Preview