NLDB-TOP3
nldb2

Łączy potencjalnych pracowników z pracodawcami

To rozbudowane narzędzie pozwalające m.in. na:

 • zarządzanie aktami pracowniczymi
 • planowanie transportu pracowników i produktów
 • generowanie raportów
 • przegląd statystyk

Obsługuje całą logistykę związaną z planowaniem pracy i zarządzaniem zasobami

Zarządzanie bazą potencjalnych i obecnych pracowników z możliwością filtrowania po wielu parametrach, m.in.:

 • status pracownika
 • posiadane certyfikaty i uprawnienia
 • numery identyfikacyjne
nldb1
nldb7

Szczegółowe dane pracownika

Rozbudowany profil pracownika i jego historii:

 • okresów i miejsc zatrudnienia
 • zakończonych i aktualnych urlopów
 • wynajętych lokali mieszkalnych
 • udostępnionych pracownikowi pojazdów.

Możliwość wykonania zdjęcia przez pracownika kamerą internetową, dołączenia skanów dokumentów identyfikacyjnych. Określenie dat dostępności pracownika.

Zarządzanie szczególnymi przypadkami

Obsługa zgłaszanych przez pracodawców i kadry kierowniczej problemów:

 • zauważona nietrzeźwość w pracy
 • przypadku kradzieży mienia firmowego
 • uszkodzenia wynajętych pojazdów
 • szkody w zajmowanym lokalu mieszkalnym

Historia pracownika zostaje uzupełniana o dany przypadek wraz z datą zdarzenia, miejscem, informacją o pracodawcy.

nldb5
nldb3

Planowanie wykorzystania/obłożenia zasobów

Zarządzanie domami: dane adresowe, historia zamieszkania, lista aktualnie zamieszkujących. Dodawanie nowych domów, pokoi,  zarządzanie dostępnością.

Zrządzanie flotą. Szczegóły pojazdu, numery VIN, ubezpieczenie, dostępność pojazdów, dane identyfikacyjne osób korzystających (kierowca i pasażerowie). Obłożenie pojazdu w określonym czasie.

Planowanie urlopów dla każdego pracownika, określanie powodu urlopu: wypadek w pracy, wizyta u lekarza, itp. Odpowiednim statusom przypisane są ikony aby zwiększyć czytelność danych.

Statystyki i raporty

Moduł raportowy pozwala m.in. na wygenerowanie raportu wykorzystania dostępnych zasobów (lokale mieszkalne, pojazdy) w określonym przedziale czasu z podziałem na pracownia.

Statystyki przepracowanych godzin pracownika w poszczególnych firmach, biurach. Statystyki urlopów. Moduł sukcesywnie rozbudowywany o kolejne raporty.

nldb8

Unikalne cechy systemu

Statystyki i raporty – rozbudowany moduł generowania raportów i statystyk do pełnej analizy działalności firmy


Baza pracowników – zarządzanie bazą potencjalnych i obecnych pracowników, historia zatrudnienia, certyfikaty i uprawnienia


Zarządzanie domami – dane adresowe, historia zamieszkania, lista aktualnie zamieszkujących


Zarządzanie flotą – planowanie i optymalizacja tras, obłożenie i wykorzystanie pojazdów, usterki i naprawy, zarządzanie kosztami utrzymania


Obsługa zdarzeń szczególnych – nietrzeźwość, kradzieże, uszkodzenia pojazdów, szkody materialne


Integracja z systemem księgowym – przeliczanie i generowanie danych do rozliczeń pracowników


Integracja aplikacją  – wymiana informacji poprzez dedykowany interfejs z aplikacją mobilną


chcesz wiedzieć więcej?

NLDB – System ERP

Szczegółowe informacje o NLDB jego możliwościach, wdrożeniu i utrzymaniu, licencjonowaniu, dla klientów indywidualnych i partnerów handlowych, dostępne pod numerem telefonu +48 691 450 300 lub adresem e-mail whitehill@whitehill.eu

Serwis i wsparcie producenta pod numerem telefonu +48 798 940 841 lub adresem e-mail support@whitehill.eu

Producentem systemu jest WHITE HILL.