E-PLACEMENT-TOP

Główne cechy platformy

Platforma online wspierająca proces obsługi staży, skupiająca w jednym centralnym miejscu:

  • jednostki oświatowe
  • uczniów szkół o różnym profilu
  • przedsiębiorców

Platforma jest unikatem na skalę całego kraju. Wykorzystywana zarówno w trakcie odbywania praktyk w Polsce jak i  przy pobycie uczniów szkół polskich podczas praktyk międzynarodowych.

Platforma dostępna jest online zarówno z poziomu komputera jak i urządzeń mobilnych. Wykorzystanie najnowszych technologii pozwala na korzystanie rozwiązania na każdej platformie bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

estaz2
estaz1

Trzy główne grupy użytkowników

Pracodawca – posiada możliwość ułożenia planu stażu zgodnie z dedykowanymi do tego celu urządzeniami oraz charakterystyką firmy, np. firma gastronomiczna o specjalności pizzeria, piec do wypieku pizzy; zadania na planie stażu: nauka wypieku spodu do pizzy.

Nauczyciel – akceptuje plan praktyk ułożony przez pracodawcę oraz przypisuje do niego uczniów w ustalony z pracodawcą terminie i ilości wolnych miejsc. Nadzoruje przebieg stażu, pomaga wyjaśniać kwestie merytoryczne poprzez wewnętrzny system komunikacji.

Uczeń – po zalogowaniu się do platformy prowadzi dziennik praktyk, opisuje swoje spostrzeżenia, zgłasza nieobecności.

Międzynarodowy charakter platformy

W przypadku staży w firmach niemieckich zarówno plan staży jak i ocena oraz opis wykonywanych zadań został dostarczany przez platformę w dwóch językach: polskim i niemieckim.

Uczeń i pracodawca dodatkowo posiadał zintegrowany system rozmówek polsko-niemieckich z uwzględnieniem branży przedsiębiorstwa biorącego udział w stażu, dzięki czemu proces komunikacji przebiegał płynnie.

estaz3
estaz4

Kompleksowe wsparcie procesu

Kompleksowe wsparcie procesu organizacji, zarządzania i rozliczeniem stażu.

Nauczyciel ma do dyspozycji swojego rodzaju giełdę staży w poszczególnych kategoriach przemysłowych z wyznaczonymi terminami oraz podanymi przykładowymi planami stażu ułożonych przez pracodawców.

Platforma wspiera proces zarządzania dokumentami poprzez możliwość generowania wszelkiego rodzaju dokumentów:

  • dzienniki praktyk
  • listy obecności
  • opinie pracodawcy
  • certyfikaty ukończenia stażu
  • nabytych kompetencji

Unikalne cechy systemu

Kompleksowe wsparcie procesu – od organizacji, poprzez zarządzanie i rozliczenie staży


Międzynarodowy charakter – obsługa wielu języków, staże międzynarodowe


Zarządzanie dokumentami – generowanie dokumentów na podstawie szablonów: dzienniki praktyk, listy obecności, certyfikaty i wiele innych


Responsywny interfejs – aplikacja dostępna z każdego urządzenia od komputerów PC, poprzez tablety i smartfony


Giełda staży – unikalne rozwiązanie pozwalające na szczegółowe planowanie


chcesz wiedzieć więcej?

E-PLACEMENT PLATFORM

Szczegółowe informacje o E-PLACEMENT PLATFORM, jego możliwościach, wdrożeniu i utrzymaniu, licencjonowaniu, dla klientów indywidualnych i partnerów handlowych, dostępne pod numerem telefonu +48 691 450 300 lub adresem e-mail whitehill@whitehill.eu

Serwis i wsparcie producenta pod numerem telefonu +48 798 940 841 lub adresem e-mail support@whitehill.eu

Producentem i licencjonodawcą systemu jest WHITE HILL.