We can’t give up the use of robots for fear that they will replace people of the labor market. It’s like we had a car, but we didn’t use it because the car replace the carriage owner of the market” Interview with the CEO Adam Ławicki published by Kurier Poranny. „Nie możemy zrezygnować z korzystania z robotów z obawy, że wypchną one ludzi z rynku pracy. To tak, jakbyśmy mieli