We can’t give up the use of robots for fear that they will replace people of the labor market. It’s like we had a car, but we didn’t use it because the car replace the carriage owner of the market”
Interview with the CEO Adam Ławicki published by Kurier Poranny.

„Nie możemy zrezygnować z korzystania z robotów z obawy, że wypchną one ludzi z rynku pracy. To tak, jakbyśmy mieli samochód, ale go nie używali, ponieważ wypchnął z rynku dorożkarza”
Wywiad z Prezesem naszej firmy Adamem Ławickim opublikowany przez Kurier Poranny.

Wywiad/Interviewhttps://tiny.pl/tq6dm

Triffid – produkt przyszłości Klastra Obróbki Metali (KKK). White Hill synergia kooperacji w obszarze B+R w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem szczegółowym projektu jest doprowadzenie do stworzenia nowego produktu: automatycznego systemu do zbierania danych i wspierania decyzji w uprawach roślin szklarniowych… (Triffid – więcej informacji

 

Fot.: Kurier Poranny / https://tiny.pl/tq6dm